(ครูจิ๋ม)

     ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการศึกษาปฐมวัย  

  (ครูไก่)

ครูประจำชั้นเด็กเล็กห้อง A

 

(ครูอ้อย)

ครูผู้ช่วยเด็กเล็กห้อง A

 

   นางสุดารัตน์ สืบสุข

  (ครูดา)

  ครูผู้ช่วยเด็กเล็ก A

 

(ครูจู้)

ครูประจำชั้นเด็กเล็กห้อง B

 

 (ครูแอน)

ครูผู้ช่วยเด็กเล็ก B

 

น.ส.จีรพรรณ ใจแผ้ว

(ครูมิ้ง)

ครูผู้ช่วยเด็กเล็ก B

 

  (ครูจิ๊บ)

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

  (ครูบิว)

 ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/1

 

(ครูม๊ะ)

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 1

 

  (ครูลิ้ม)

    ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/2

 

(ครูแตน)

  ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

 

(ครูดิว)

ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/3

 

    (ครูแตง)

    ครูประจำชั้นอนุบาล 1/4

 

(ครูภา)

ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/4

   (ครูอี๊ด)

      ครูประจำชั้นอนุบาล 1/5

 

 (ครูแตง)

ครูผู้ช่วยอนุบาล 1/5

 

 (ครูโอ๋)

 ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1

หัวหน้าสายชั้นอนุบาล 2

 

   (ครูตา)

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2

 


(ครูอัญ)

ครุประจำชั้นอนุบาล 2/3   

 

    (ครูจี) 

   ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4

 

 (ครูออย)

 ครูประจำชั้นอนุบาล 2/5 

(ครูหมู)

ครูประจำชั้นอนุบาล 2/6 

 

 (ครูเหน่ง)

ครูผู้ช่วยสายชั้นอนุบาล 2

 

(ครูอ้อย)

ครูผู้ช่วยสายชั้นอนุบาล 2 

 

(ครูศรี)

ครุประจำชั้นอนุบาล 3/1 

 

(ครูจิ๋ม)

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2 

 

(ครูยา)

 ครูประจำชั้นอนุบาล 3/3 

 

 (ครูนี) 

 ครูประจำชั้นอนุบาล 3/4

หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ 

(ครูฟ้า)

   ครูประจำชั้นอนุบาล 3/5

หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน 

 

 (ครูแหว๋ว)

ครูประจำชั้นอนุบาล 3/6

หัวหน้ากลุ่มงานบุคคล 

 

(ครูป๋อม)

  ครูประจำชั้นอนุบาล 3/7 

 

(ครูเอ)

ครูผู้ช่วยสายชั้นอนุบาล 3 

 

(ครูอิ๋ว)

ครูผู้ช่วยสายชั้นอนุบาล 3 

 

Teacher Patty 

ครูประจำหลักสูตร IEP 
 

(ครูข้าวฟ่าง)

ครูธุรการ/เลขานุการ 

teacher Sasha

ครูประจำหลักสูตร IEP

 

 Teacher NaNa

  ครูประจำวิชาภาษาจีน

 

นางดรุณวรรณ บุณยะวรรธนะ

 (ครูอุ้ม)

ครูประจำวิชานาฎศิลป์

 

 (ครูเป้)

ครูประจำวิชาดนตรี

 

      (ครูกิ๊ก)      

ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์ 

 

(ครูหญิง)

ครูประจำวิชาพละ/อนามัย

 

(ครูคาร)

ครูประจำห้องศูนย์การเรียนรู้

หัวหน้ากลุ่มงานบริการทั่วไ

  (ครูจุ๋ม)

ครูประจำห้องธุรการ/สารสนเทศ

 

     (ครูแน๊ก)     

   ครูโภชนาการ   

 

  (ครูจอย)

ครูโภชนาการประจำห้องสหกรณ์