เมนูอาหารประจำวันที่ 22 กันยายน 2559
อาหารว่างเช้า : นมสด
อาหารเที่ยง : เส้นหมี่น้ำใส+ลูกชิ้นหมู
อาหารว่างบ่าย : ขนมบัวลอย