เมนูอาหารประจำวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
อาหารว่างเช้า : นมสด
อาหารเที่ยง : เส้นหมี่น้ำใส +หมูทรงเครื่อง
อาหารว่าบ่าย : ขนมไข่