เมนูอาหารประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2559
อาหารว่างเช้า : นมสด
อาหารเที่ยง : ข้าวผัดกุ้ง
อาหารว่างบ่าย : ขนมไข่