เมนูอาหารประจำวันที่ 20 ธันวาคม 2559
อาหารว่างเช้า : นมสด
อาหารเที่ยง : ข้าวสวย+พะโล้ไข่นกกระทา
อาหารว่างบ่าย : ขนมโอโจ้