เทศกาลแห่งรักและการแบ่งปัน.

ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองระดับปฐมวัยทุกท่านที่มีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งุในการส่งมอบความสุขในเทศกาลแห่งรักและการแบ่งปัน (คริสตมาส) โดย ในวันที่ 19 ธ.ค.59 เวลา 09.30 น. ทางระดับปฐมวัยได้นำตัวแทนนักเรียนจำนวน 35 คน และตัวแทนคุณครูปฐมวัย คุณครูประจำหลักสูตร IEP คุณครูต่างชาติ คุณครูสอนภาษาจีน เข้าร่วมในการจัดกิจกรรมนันทนาการให้กับเด็กๆนักเรียนโรงเรียนวัดพุฒ อ.กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมทั้งส่งมอบ อุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนเสริมพัฒนาการ เช่นตัวบล๊อก ตัวต่อ ตัวปั๊ม เครื่องนอน ของใช้ส่วนตัว เช่นถุงเท้า ผ้าเช็ดหน้า ตู้วางหนังสือ ตู้วางที่นอน อุปกรณ์กีฬา และหนังสือนิทาน

click302