วันที่ 20 ม.ค. 60 คุณครูอรวรรณ นวนหนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการศึกษาปฐมวัย และคุณครูจริยา เมืองเดิม หัวหน้าสายชั้นในระดับชั้นอนุบาล 1 ได้ทำการนิเทศการสอน ในระดับชั้นอนุบาล 1/5 เรียนรู้โครงการเรื่องหอย